Kostnads- och intäktsränta på skattekontot

Programmet gör en ungefärlig beräkning av kostnadsränta och intäktsränta på sidan Kvarskatt/överskott. Läs mer i avsnittet Kvarskatt och överskott på skattekontot.

Kostnadsränta

Kostnadsränta på restskatt som uppstår vid beräkning av slutlig skatt ränteberäknas dag för dag enligt nedanstående räntesatser och villkor. (Datum kan förskjutas någon dag eller två under enstaka år om 12 februari resp 3 maj infaller på helgdagar).

Basräntan kan ändras under ränteberäkningsperioden. Läs mer i avsnittet Basräntor .

Skuldbelopp Räntesats för ränteberäkning
Restskatt överstigande 30 000 kr mellan 13 februari och sista betalningsdag för slutlig skatt Basräntan
Restskatt upp till 30 000 kr mellan 4 maj och sista betalningsdag för slutlig skatt Basräntan

Intäktsränta

Intäktsränta beräknas på överskott som framkommer vid beräkning av slutlig skatt.

Överskott på slutlig skatt från 13 februari fram till dag för utbetalning samt ränta på egen inbetalning som utgör överskott. Basräntan x 0,45
Från den 1 januari 2017 Basräntan x 0,45
När basräntan är på lägsta möjliga nivå (1,25 procent) är intäktsräntan dock 0.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.