Moms

Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Du som är företagare betalar momsen till staten. Momsen är 25, 12 eller 6 procent av försäljningspriset utan moms.

Läs mer om momsreglerna på Skatteverkets hemsida.

25 procents moms

Normalskattesatsen är 25 procent. Den används för alla varor och tjänster som de andra skattesatserna inte gäller.

12 procents moms

Det är 12 procents moms på följande varor och tjänster:

Livsmedel, Restaurang- och cateringtjänster, Rumsuthyrning i hotellrörelse, Campingverksamhet, Försäljning av egna konstverk, Import av konstverk.

6 procents moms

Det är 6 procents moms på följande varor och tjänster:

Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande, Persontransporter inom Sverige, Transport i skidliftar, Idrottsverksamhet, Museiverksamhet, Biblioteksverksamhet.

Momsfria varor och tjänster

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktig, men det finns vissa undantag. Om du säljer t.ex. följande varor och tjänster ska du inte ta ut moms av köparen:

 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • artistarvoden
 • studieförbundens studiecirklar
 • läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.
 • lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad)
 • konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.