Produktionsutgift och nettoförsäljningsvärde för djur

Produktionsutgift för djur i jordbruk

Produktionsutgift 2019

Produktionsutgift 2018

Produktionsutgift 2017

Produktionsutgift 2016

Produktionsutgift 2015

Produktionsutgift för djur i renskötsel

Produktionsutgift 2019

Produktionsutgift 2018

Produktionsutgift 2017

Produktionsutgift 2016

Produktionsutgift 2015

Nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk

Nettoförsäljningsvärden 2019

Nettoförsäljningsvärden 2018

Nettoförsaljningsvärden 2017

Nettoförsäljningsvärden 2016

Nettoförsäljningsvärden 2015

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.