Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m.

För att minska kostnaderna och reducera antalet fel vid intaget av deklarationsuppgifter till Skatteverket, ska uppgifterna i första hand lämnas elektroniskt. Tjänsterna för elektronisk inlämning byggs stadigt ut och antalet blanketter som kan lämnas elektroniskt har ökat.

Läs hela skrivelsen på Skatteverkets hemsida.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.