Jobbskatteavdrag

Som fysisk person får du en skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) på dina arbetsinkomster.

Jobbskatteavdraget får bara räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Jobbskatteavdraget påverkar inte heller avgifter som allmän pensionsavgift, begravningsavgift eller avgift till trossamfund.

Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och blir störst om du fyller minst 66 år under inkomståret.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

  • sjukpenning från Försäkringskassan
  • föräldrapenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • pension
  • egen arbetsskadelivränta

Du kan läsa mer om hur underlaget beräknas i Skatteverkets broschyr SKV425.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.