Lånekalkyl, förstasida

I kalkylen för lånberäkning kan du simulera hur ett lån ska återbetalas och vad det kommer att kosta i räntor och avgifter.

Du välja att antingen bestämma återbetalningstiden och då räkna beloppet per betalningstillfälle eller bestämma beloppet per betalningstillfälle och då beräkna återbetalningstiden.

Kalkylen hanterar både annuitetslån och rakt lån.

  • Rakt lån innebär att du amorterar samma belopp per betalningsperiod. Utgiften per betalningstillfälle blir då som högst vid första betalningstillfället. Därefter sjunker beloppet i takt med att räntan minskar.
  • Annuitetslån innebär att du betalar samma belopp vid varje betalningstillfälle och förutsätter att räntesatsen är bunden under lånets löptid. Programmet räknar då ut hur mycket som ska betalas i amortering och ränta per betalningstillfälle, så att beloppet blir lika vid varje betalningstillfälle.

Förutsättningar för beräkningar

På kalkylens förstasida anger du grundförutsättningar och val av beräkning.

Du ställer in lånbelopp, låntyp, räntesats och ev uppläggningskostnad. Det förutsätts att samma räntesats gäller under hela lånets löptid.

Sedan anges betalningsintervall, där du kan välja mellan månad, kvartal, halvår eller år.

Du kan även ange aviavgift eller annan kostnad som ska betalas per betalningstillfälle.

Har du valt att lånberäkningen ska gälla ett rakt lån, kan du ange om lånet är amorteringsfritt en viss period.

Utifrån valda förutsättningarna kan du välja mellan två olika beräkningsalternativ:

  1. Beräkna räntor, amorteringar och andra kostnader vid en löptid av X år.
  2. Beräkna när lånet är slutbetalt när betalning sker med X kr per betalningstillfälle. Då ska anges belopp exklusive avgifter. Gäller lånet ett rakt lån, är det amorteringsbelopp per betalningstillfälle som ska anges. Programmet beräknar inte återbetalningstider längre än 70 år.

Resultatsammanfattning

Längst ned på sidan visas en resultatsammanfattning. Här visas bl a hur mycket som ska betalas totalt under hela löptiden.

Sammanfattningen visar även skattereduktion som uppkommer p g a av underskott av kapital. Vid beräkning av det beloppet tas ingen hänsyn till andra inkomster eller utgifter i inkomstslaget kapital, utan skattereduktionen beräknas som 30 procent av räntebelopp upp till 100 000 kr och med 21 procent av räntebelopp överstigande 100 000 kr. Det förutsätts att det finns annan skatt att utnyttja skattereduktionen emot.

Inga aviavgifter ingår i programmets beräkning av annuitetsbelopp per betalningstillfälle. Det beror på att långivarna inte brukar vilja ge löften om fasta avgiftsbelopp under längre lånperioder. Aviavgifter ingår dock i beloppet Att betala, totalt som programmet beräknar.

Ett mer detaljerat resultat visas på nästa sida (Resultat, detaljerat) i kalkylen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.