Visma Skatteprogram

Sparkalkyl, förstasida

I kalkylen för sparande kan du simulera ett sparande för att beräkna slutbeloppet efter en angiven tidsperiod eller beräkna hur lång tid det tar att spara ihop ett önskat belopp.

Räntesatsen och insättningstakten kan varieras för att se hur det påverkar slutresultatet.

Förutsättningar för beräkningarna

På kalkylens förstasida anger du räntesats och typ av insättning och sparande. Du välja mellan att göra en engångsinsättning eller räkna efter periodisk insättning.

Vid periodisk insättning kan du ange hur ofta den löpande insättningen sker. Välj mellan månad, kvartal, halvår eller helår. Du kan även ange startbelopp och vilket periodisk belopp som sparas varje period.

Efter angivna förutsättningar kan du välja mellan två olika beräkningsalternativ.

  1. Beräkna total behållning om jag sparar X år
  2. Beräkna hur lång tid det tar att spara ihop X kr

Resultatsammanfattning

Längst ned på sidan visas en resultatsammanfattning.

Här visas hur mycket som ska betalats totalt under hela spartiden, slutbeloppet inklusive beskattad ränta samt spartidens längd.

Sammanfattningen visar även erhållen ränta brutto respektive ränta netto.

Ränta netto beräknas som 70% av beräknad ränta. Skatten på räntan antas således vara 30 %.

Ett mer detaljerat resultat visas på nästa sida (Resultat, detaljerat) i kalkylen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...