Kalkyler, förstasidan

Skatteprogrammets kalkyler är samlade i en programdel, där du på förstasidan kan välja att skapa en ny kalkyl via knappen Skapa.

Du kan även skapa nya kalkyler via knappen Ny uppe till höger på sidan i Kalkyler samt med menyvalet Kommando.

Redan skapade kalkyler visas i programdelens navigeringsträd samt i listan över befintliga kalkyler som finns på förstasidan.

I skattefiler för två personer är kalkylerna för Budget, Bokalkyl samt alla kalkyler för försäljning av fastighet/bostadsrätt gemensamma. Övriga kalkyler skapas per person.

Kalkyler som är aktuella för alla personer

I programdelen Kalkyler kan följande kalkyler skapas:

Bilkalkyl - för beräkning av förmånsvärden och jämförelse mellan privatbil och tjänstebil

Bokalkyl - för beräkning av familjens boendekostnader och kalkyl inför bostadsköp

Budget - för beräkning av familjens inkomster och utgifter, jämförelse med Konsumentverkets normalbelopp

Lånekalkyl - för beräkning av ränte- och amorteringskostnader på lån

Sparkalkyl -för beräkning av ränta på sparmedel

Skattefri sjukvård - för beräkning av bruttolöneavdrag för sjukvårdsförmåner som betalats senast 30 juni 2018

Försäljning fastighet - kalkyl för försäljning av småhus, komplett deklarationshjälp för blankett K5

Försäljning bostadsrätt - kalkyl för försäljning av bostadsrätt, komplett deklarationshjälp för blankett K6

Slutredovisning av uppskov - kalkyl för slutredovisning av preliminärt avdrag för uppskovsbelopp som du fått föregående år vid fastighetsförsäljning, komplett deklarationshjälp för blankett K2.

Kalkyler som är speciellt inriktade mot företagare

Näringsverksamhet - resultatplanering i enskild firma och handelsbolag, komplett deklarationsförberedelse för NE och N3A

Ökade levnadskostnader - funktion för beräkning av avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor i firma och handelsbolag

Fåmansbolag - uttagsanalys, utdelningsberäkning, komplett deklarationshjälp för K10 och vissa kontrolluppgifter

Kalkyler som bara finns i Visma Skatt Proffs

Näringsfastighet - kalkyl för försäljning av näringsfastighet, komplett deklarationshjälp K7

Delavyttring näringsfastighet - kalkyl för delavyttring av näringsfastighet, komplett deklarationshjälp K7

Skatteberäkningen i kalkyler

Val av skatteberäkning sker på förstasidan av respektive kalkyl.

I kalkylerna sker skatteberäkningen - effekter av skatt och avgifter - efter följande olika metoder.

Exakt skatteberäkning på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet

På inkomst av tjänst eller näringsverksamhet som uppkommer kan skatteprogrammet i de flesta kalkyler räkna ut exakt skatt och avgifter.

Programmets standardinställning är då att skatteberäkningen baseras på de uppgifter om inkomster och avdrag  etc som matats in i skatteplaneringens alternativ 1 för personen. Genom att skatteberäkningen baseras på detta sätt läggs inkomster som beräknas i kalkylerna "på toppen" av den inkomst som dittills matats in i skatteplaneringens alternativ 1.

Om inga uppgifter matats in i skatteplaneringens alternativ 1 kommer skatteberäkningen i kalkylerna ge den exakta skatten i situationer då den inkomst som kalkylen beräknat är den enda inkomst som finns för personen.

När skatteberäkningen i kalkylen för Näringsverksamhet baseras på något av skatteplaneringens alternativ hämtas även uppgifter från skatteplaneringen.

Det gäller exempelvis vid programmets beräkning av avdrag för arbetsresor där 10 000-kronorsavdraget räknas gemensamt för avdrag i tjänst och näringsverksamhet. Även vid beräkning av pensionsavdrag hämtas uppgifter.

Ungefärlig skatteberäkning

Användaren kan även välja att låta skatteberäkningen baseras på en schablonmässig, mindre exakt skatteberäkning.

När hög marginalskatt markerats beräknas skatt + avgifter vid inkomst av tjänst efter procentsatsen 55 %.

Vid låg marginalskatt räknas skatt + avgifter på inkomst av tjänst som 25 % på belopp upp till den lägre gränsen för statlig skatt och 55 % på belopp därutöver. (Den lägre gränsen för statlig skatt beräknas till ett avrundat belopp som är: Lägre skiktgränsen + lägsta grundavdrag, avrundat till närmaste 5 000-tal ).

Ingen hämtning av värden till någon kalkyl sker då en fristående skatteberäkning har valts.

Överföring av resultat av kalkyler

Resultatet av kalkylerna kan i alla önskvärda fall överföras till programdelarna Skatteplanering och till Deklaration.

Överföring till Skatteplanering

Inställningen av överföring till skatteplanering sker per kalkyl på dessa första sida och överföringen sker därefter automatiskt när valet för överföring har markerats.

Vill du att överföringen till Skatteplanering från kalkylen ska upphöra måste markeringen för överföring tas bort i kalkylens förstasida.

Överföring till Deklaration

Överföring av uppgifter från en kalkyl till Deklaration sker genom manuella val och kan inte göras med någon automatik.

Själva överföringen markeras i en särskild överföringscentral där de kalkyler finns listade från vilka överföring till deklaration kan göras. Överföringscentralen nås via menyvalet Kommando - Överför till deklaration eller via en ikon i knappraden.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.