Visma Skatteprogram

Kopiera mellan kolumner

Med denna funktion kan du snabbt kopiera uppgifter mellan de olika kolumnerna i Skatteplanering. Du väljer själv vilken kolumn som ska kopieras och vart uppgifterna ska kopieras.

Kopiera enbart ledtexter

Det är möjligt att enbart kopiera ledtexter, utan att inskrivna belopp följer med. Det är särskilt användbart när du flyttar uppgifter från ett år till ett annat. Ofta kommer löner, räntor etc från samma utbetalare år efter år, men beloppen varierar nästan alltid mellan åren.

Knappen Kopiera är inte tillgänglig innan du har markerat ett alternativ i Från kolumnen och ett alternativ i Till kolumnen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...