Lager i jordbruk

I beräkningshjälpen kan du beräkna värdet på lager i jordbruksverksamhet.

Programmet gör beräkningar med ledning av de uppgifter som du lämnar i olika underdialoger.

Längst ned visas resultatet och värdet på lagret som ska tas upp som en tillgång vid årets slut. De värden på djur som anges i underdialogerna är beräknade enligt Skatteverkets senast utfärdade föreskrifter.

Producerat lager

Här lämnar du först uppgift i underdialoger för de produkter som är aktuella. Du behöver enbart ange mängd och pris per enhet. Programmet beräknar delbelopp och totalt belopp för varje kategori.

Som inkurans beräknar programmet ett avdrag på 3 % av det totalt beräknade värdet. Sist anges det värde som lägst måste tas upp som bokfört värde i deklarationen.

Köpt lager

Värdet på utsäde i lager får du ange direkt här i huvuddialogen.

För övriga produkttyper lämnas uppgift i underdialoger. Du anger mängd och pris. Programmet beräknar delbelopp för varje produkttyp.

Som inkurans beräknar programmet ett avdrag på 3 % av det totalt beräknade värdet. Sist anges det värde som lägst måste tas upp som bokfört värde i deklarationen.

Beräkna värde på djur

Det finns enligt Skatteverkets allmänna råd i normala fall möjlighet att värdera ett lager av djur efter genomsnittlig produktionskostnad. Man kan även välja att värdera lagret av djur efter det lägsta värdet av produktionskostnad och nettoförsäljningsvärde.

På bilagan kan du välja vilken av de två beräkningarna som programmet ska göra.

När rutan Använd produktionskostnad är markerad beräknas värdet av djur enbart enligt uppgifter du lämnat om produktionskostnader. Om du istället markerar rutan Använd lägsta värdet av produktionskostnad/nettoförsäljningsvärde jämför programmet resultatet av dina inmatningar för respektive värderingsmetod och anger det lägsta värdet.

Du behöver bara ta upp 85 procent av totalt beräknat lagervärde för djur, vilket är det lägsta värde som får användas som bokfört värde i deklarationen. Du kan själv ange ett högre belopp i fältet, dock inte högre än den totalt beräknade produktionskostnaden.

Resultat

Längst ned visar programmet det totala resultatet. Där har du också möjlighet att lägga in ett värde för övrigt lager, exempelvis om du ska värdera särskilt värdefulla aveldjur till anskaffningsvärde.

Summa lager som anges är normalt det lägsta värde som får användas som bokfört värde i deklarationen.

Om du gör ett förenklat årsbokslut behöver lagervärdet inte tas upp om summa lager är högst 5 000 kr.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.