Larm/bevakning

Via funktionen Larm/bevakning i Aktiehanteraren kan du göra egna bevakningslistor och på så sätt få larm vid olika kursnivåer eller vid ett visst datum.

Listan över inlagda larm visas i dialogen Larm/bevakning. Den når du via ikonen som ser ut som en kyrkklocka eller via kommandomenyn.

Via kurslistan finns möjlighet att direkt välja in ett värdepapper. Markera önskat värdepapper och klicka på knappen Larm. I detta läge har du möjlighet att direkt skapa ett nytt larm för markerat värdepapper.  

Lägga upp ett nytt larm

När du vill lägga upp ett nytt larm använder du knappen Ny i dialogen Larm/bevakning. Välj först värdepapper i kurslistan och ange sedan ytterligare uppgifter i dialogen Ny larmkurs.

För varje värdepapper, som finns i kurslistan, kan du ställa in tre olika larm.

  • Kurs lägre än
  • Kurs högre än
  • Datum

Varje gång du uppdaterar kurserna via internet kontrolleras bevakningslistan i aktuell skattefil. Kontrollen mot bevakningslistan sker även då du öppnar en skattefil. Om något larm utlöses så visas detta på startsidan.

I dialogen Larm/bevakning visas även utlösta larm med röd text.

Ändra larmkurs

Om du vill ändra larmkurs dubbelklickar du på det aktuella värdepappret i listan i dialogen Larm/bevakning eller markerar värdepappret och klickar på Ändra. Du kan därefter ändra dina uppgifter om kursbelopp eller datum då larmet ska utlösas.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.