Mus eller tangenter

Programmet är lättare att hantera med mus, men det går också att i stället ge kommandon med hjälp av Alt-tangenten och den bokstavstangent som är markerad genom understrykning. Med hjälp av funktionstangenter och andra tangenter kan man också utföra olika kommandon.

Du kan klicka med musen på orden i menyraderna eller i de inmatningsfält i vilka du vill skriva in uppgifter. Du kan t ex välja kommunnamn genom att klicka på namnet. Klicka också på fält som är formade som knappar när du vill komma in i olika fönster, t ex Boendekalkyl. Du kan också klicka på minustecknet (i systemmenyn) i bildernas övre vänstra hörn för att stänga ett fönster (dubbelklicka om du vill komma ut direkt). Tryck på pilarna i övre högra hörnet för att fönstret ska täcka hela bildskärmen (uppåtpil) eller för att lägga bilden i bakgrunden och markera den med en ikon (nedåtpil).

För den som inte har mus är det enklast att komma till menyraden genom att trycka på Alt-tangenten och samtidigt den markerade bokstaven i ett ord, t ex Alt+A för Arkiv.

Gå med piltangenterna till rätt rubrik och tryck sedan på Retur-tangenten. Gör en ny förflyttning med piltangenterna till rätt underrubrik och tryck åter på Retur-tangenten.

Det går också att utföra kommandon genom att trycka på Alt-tangenten och samtidigt den markerade bokstaven i ett ord, t ex Alt+P för Spara i menyn Arkiv.

Den som har mus kan ställa markören på valfri ruta och sedan klicka. För att förflytta sig i en kolumn kan man också trycka på piltangenterna eller Tab-tangenten (Tab+Shift för att gå uppåt). Det går också att förflytta sig nedåt med Retur-tangenten. Endast med hjälp av denna tangent kommer du in i de mindre fönster (dialogrutor) som finns bakom varje inmatningsfält i skatteplaneringsdelen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.