Näringsverksamhet - Skatteplanering

Denna sida i Skatteplanering är i första hand tänkt som en övergripande sammanställningssida för uppgifter som du valt att överföra från programmets kalkyl för Näringsverksamhet. Överföringen behövs enbart för att få rätt skatteberäkningar för övriga inkomster/utgifter i Skatteplaneringsdelen.

Så länge du har kopplat en kalkyl för Näringsverksamhet för överföring till programdelen Skatteplanering kan du inte fylla i några uppgifter på den här sidan. Du kan däremot studera överförda uppgifter i detalj i det utfällbara avsnittet Underlag för beräkning av skatt och avgifter.

I dialogen Specifikation skatter/avgifter visas även den skatt och avgifter som beräknats på de inkomster som kommer från näringsverksamheten.

Ingen överföring från näringskalkyl

Om du inte har valt att överföra uppgifter från en kalkyl för Näringsverksamhet kan du själv mata in underlag för olika skatter och avdrag i fälten för nettoinkomst och i det utfällbara avsnittet Underlag för beräkning av skatt och avgifter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.