Nedsättning av aktiekapital i fåmansbolag utan att antalet aktier minskas

En nedsättning av aktiekapitalet i ett fåmansaktiebolag kan göras utan att antalet aktier i bolaget minskas.

Den här texten beskriver hur du ska hantera en sådan nedsättning i programmets kalkyl för Fåmansbolag och följer då den gängse tolkningen av reglerna som vi kunnat ta del av. Vi tar dock inte ansvar för att den tolkning vi beskriver nedan är korrekt och noterar att Skatteverket, såvitt vi kunna finna, inte meddelat sin syn på hur nedsättningen utan indragning av aktier ska hanteras.

Ingen beskattning om ingen utbetalning sker

En nedsättning av aktiekapitalet kan ske för att täcka en förlust i bolaget. Och sådan nedsättning av aktiekapital i ett fåmansbolag utlöser i så fall ingen beskattning hos aktieägarna.

Utbetalning räknas som utdelning

Om det sker en utbetalning till aktieägarna från ett nedsatt aktiekapital beskattas en sådan utbetalning på samma sätt som vanlig utdelning från bolaget.

Detta framgår av 42 kap. 17 § 1 st i Inkomstskattelagen.

Du anger således det utbetalda beloppet på sidan Utdelning i programmets Fåmanskalkyl. Du ska då lägga samman det utbetalda nedsatta aktiekapitalet med eventuell annan utdelning som samma år betalats ut från bolaget.

Samma skatteregler som för vanlig utdelning i fåmansbolag gäller.

Utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 procents kapitalskatt. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som särskild inkomst av tjänst.

Anskaffningsvärdet påverkas inte

Eftersom en utbetalning av ett nedsatt aktiekapital behandlas som utdelning och inte som en försäljning, påverkas inte anskaffningsvärdet på aktierna av en utbetalning av en nedsättning av aktiekapitalet.

Du ska därför inte ändra några uppgifter på sidan Aktiehändelser m m i kalkylen Fåmansbolag, även om du minskar bolagets aktiekapital och betalar ut pengarna till aktieägare. Det går fortfarande att sälja aktierna för 100 000 kr utan att det blir någon skatt.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.