Om Visma Skatteprogram

De uppgifter du angav under den senaste installationen av programmet visas här, bland annat licensnummer och licensinnehavare, eventuellt kundnummer och vilken version av programmet du använder.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.