Överföring av uppgifter från aktieportfölj

Från Aktiehanteraren kan du med länken Överför till deklarationen välja att överföra uppgifter till Deklaration. Du kan också göra detta genom att trycka på ikonen uppe till höger.

Överför till Deklaration och blankett K4

Uppgifter om försäljningar överförs till blanketten K4 på några ögonblick från Aktiehanteraren. Uppgifter om utdelning kan även överföras till huvudblanketten.

Särskilt om fonder

Överför du från programmets Aktiehanterare så överförs de fondvinster som har markering Korrekt vinst/förlust enligt kontrolluppgift. Stämmer inte någon kontrolluppgift så måste du redovisa det korrekta värdet på rätt K-blankett. Använder du aktiehanteraren ska du i detta fall inte markera Korrekt vinst/förlust enligt kontrolluppgift.

Matar du manuellt in vinst/förlust enligt kontrolluppgift i dialogen Kapitalvinst/förlust på huvudblanketten så töms dessa fält OM du har markering i tillvalet Överför fondförsäljningar enligt kontrolluppgift. Vill du inte att dessa fält ska tömmas vid överföring, måste du avmarkera detta tillval.

Övriga tillval

Depåsammanslagning ska normalt vara markerad. Då slås aktier av samma slag samman vid en genomsnittsberäkning på K4.

Aktiehanteraren hanterar inte korta optioner. Dessa värdepapper måste matas in manuellt i deklarationen.

Överföring till Skatteplanering

Uppgifter från Aktiehanteraren kan även föras över till programdelen Skatteplanering. Utdelningar och preliminärskatt förs till sidan Inkomsträntor, värdepapper m m, marknadsvärden förs till sidan Förmögenhet.

Överföring sker även till sidan Kapitalvinst/kapitalförlust för de totalbelopp som beräknats av Aktiehanteraren.

Den som vill ha ständig överföring till Skatteplanering varje gång uppgifter skrivs in där ska markera detta på Aktiehanterarens förstasida.

Överföring från Skatteplanering till Deklaration

Från Skatteplaneringen kan uppgifter om utdelning och marknadsvärden överföras till huvudblanketten, även om du först gjort överföringar från Aktiehanteraren till K-blanketter i deklarationsdelen av programmet.

Från dialogrutan för Kapitalvinst/Kapitalförlust i Skatteplaneringen överförs inget till Deklaration om K-blanketter för Kapitalvinst/Kapitalförlust redan skapats i deklarationsdelen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.