Visma Skatteprogram

Överföring mellan programdelarna Skatteplanering och Deklaration

Du har möjlighet att överföra inskrivna uppgifter mellan programdelarna Skatteplanering och Deklaration.

Har du tidigare provdeklarerat i skatteplaneringsdelen kan du välja att importera dessa uppgifter till deklarationsdelen. När du ska börja fylla i deklarationsblanketten första gången får du en fråga om du vill överföra uppgifter från skatteplaneringsdelen. Om du väljer att göra en sådan överföring hamnar de överflyttade uppgifterna på rätt plats i dialoger och blankettrutor i deklarationsdelen. Du kan sedan gå igenom dialog- och blankettrutor och göra tillägg eller ändringar av uppgifterna.

Om du ändrar något i skatteplaneringen efter att deklarationsblanketten har blivit ifylld och därefter vill göra en ny överföring, använder du programmets överföringscentral som du når med menyvalet Kommando - Överför till deklaration.

Observera att ändringar som görs i deklarationsdelen efter att en överföring gjorts från skatteplaneringsdelen, inte påverkar de inmatade uppgifterna i skatteplaneringsdelen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...