Överföring till deklaration

Du bestämmer själv i vilken omfattning som uppgifter ska överföras från de övriga tre programdelarna till Deklaration via menyvalet Kommando - Överför till deklaration eller via ikonen Överför till deklarationen i knappraden. Det finns också länkar till funktionen på flera olika sidor i Skatteplanering och i kalkyler. I dialogrutan Överför till deklarationen markerar du vilka andra delar av programmet som ska överföra uppgifter till deklarationen.

Överföring kan göras till huvudblanketten i deklarationen av en mängd uppgifter från Skatteplanering.

Dessutom kan överföring ske från Aktiehanteraren, från kalkyler för bostadsförsäljning och till blanketter för ägare av fåmansbolag och vid försäljning av näringsfastigheter.

Överföring från Skatteplanering

Överföring till deklarationen kan ske av uppgifter från något av alternativen i programdelen Skatteplanering. Programmets förslag är att överföring till deklarationen sker från alternativ 1 i Skatteplanering för respektive person. Du kan byta till ett annat alternativ allra högst upp i dialogrutan.

Överföring från kalkyler

I överföringscentralen ska du även markera när en överföring ska göras från en kalkyl till Deklaration. Programmets förslag är att överföring till Deklaration sker från samtliga kalkyler som kopplats så att de överför uppgifter till samma alternativ i skatteplaneringen som du väljer att överföra till deklarationen. De kalkyler som kopplats för överföring till skatteplaneringen är markerade med en asterisk.

Tillval möjliga ibland

Vid överföring av resultat från kalkyler och Aktiehanteraren till deklarationen finns ibland tillval som kan göras. Det gäller t ex i kalkylen för Fåmansbolag då du förutom till blanketten K10/K12 även kan överföra uppgifter till kontrolluppgiftsblanketten KU 31. Om du ställer markören på raden för respektive kalkyl visas vilka tillval som är möjliga.

I Visma Skatt Proffs

Har du Visma Skatt Proffs och arbetar med en skattefil för aktiebolag finns två olika överföringsval från Aktiehanteraren. Ett till deklaration och ett annat till resultatplaneringen för nästkommande år.

Relaterade avsnitt

Överföring till K10 och K12

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.