Överföringskontroll

I första versionen av den nya årgången av skatteprogrammet kan det vara ett preliminärt utseende på vissa av deklarationsblanketterna som finns i programmet.

Det är dock fullt möjligt att påbörja deklarationsarbetet för den som vill eftersom vi på Visma Spcs gjort de flesta årliga uppdateringar, men små justeringar i deklarationerna kan senare behöva ske eftersom Skatteverket årligen ändrar här och var på sina blanketter.

När du fått versionen av programmet som innehåller samtliga av Skatteverkets fastställda blanketter och därefter öppnar en skattefil som sparats i en tidigare version av programmet, sker en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de fastställda deklarationsblanketterna.

Resultatet av överföringskontrollen visas på skärmen och kan då skrivas ut.

Överföringskontrollen påpekar vilka ändringar som programmet gjort automatiskt och i vilka fall det kan behövas en manuell justering av tidigare lämnade uppgifter.

Om överföringskontrollen inte hittar några poster som har ändrats eller bör kontrolleras, ges även besked om detta.

Vill du ha en utskrift av resultatet av överföringskontrollen måste denna begäras direkt när uppgifterna visas på skärmen. Överföringskontrollen sker enbart en enda gång, d v s första gången en tidigare skapad deklarationsfil öppnas i en version av skatteprogrammet som innehåller Skatteverkets fastställda blanketter. När filen efter en första överföringskontroll har sparats på nytt kan överföringskontrollen inte återskapas.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.