Översikt Skatteplanering

Under Skatteplanering - Visa översikt visas en sammanfattande bild över valda alternativ med belopp från de olika sidor där du matat in uppgifter.

Klicka på knappen Välj för att göra inställningar för vad som ska visas. Läs mer i avsnittet Välj alternativ och inkomstår.Programmets grundförslag är visning av en kolumn per inkomstår och person i översikten.

Kopiering av alternativ

Du har möjlighet att kopiera uppgifter från ett alternativ till ett annat. Du använder då funktionen Kopiera mellan olika alternativ som du när via en länk på skatteplaneringens förstasida liksom från sidan Översikt.

Du når också funktionen via en ikon för kopiering som finns t.v. om Råd-knappen uppe till höger på sidan och kan dessutom även använda menyvalet Kommando - Kopiera alternativ.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.