Portföljanalys

Denna hjälper dig med att analysera den aktuella kvittningssituationen. Programmet analyserar den skattemässiga situationen för aktuell portfölj. Finns flera depåer sker en depåsammanslagning.

  • Om du har realiserad kapitalförlust visas hur mycket du har i orealiserade kapitalvinster (till senaste kursdatum).
  • Om du har realiserad kapitalvinst, visas hur mycket du har i orealiserade kapitalförluster (till senaste kursdatum).
  • Om du har kvarvarande uppskov visas även detta.

Analysen kan inte visas om du gjort aktiebyte med samma aktie i flera depåer.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.