Räkna på uppskovsbelopp

Den här kalkylen visar vad som krävs för att det ska löna sig med uppskov istället för att betala in kapitalskatten tidigare än du behöver.

Den används av dig som redan har ett uppskov med skattebetalningen för en bostadsförsäljning eller funderar på att ansöka om uppskov med skatten.

  • En ränta på ca 0,5 % ska  varje år betalas av den som vid årets början har ett uppskov med skattebetalningen på en vinst efter en bostadsförsäljning.
  • Det finns i stort sett inga möjligheter att överlåta obetalda uppskov genom arv eller gåva.

Ange förutsättningar för kalkylen

Du måste ange storleken på ditt uppskovsbelopp samt det antal år som du räknar med att du skulle kunna behålla uppskovet.

Som genomsnittlig årlig räntesats på uppskovsbeloppet under den tid du ska behålla det, föreslår programmet räntesatsen som gäller och som är 0,501 %. (Beräknas som 30 % i kapitalskatt på 1,67 % av uppskovsbeloppet.)

Du kan själva ange en annan räntesats om du tror att den årliga räntan på uppskovsbeloppet blir högre eller lägre än 0,501 under den tid du behåller uppskovet.

När ska du behålla uppskovet?

Kalkylen visar vad som krävs för att det ska löna sig att behålla gamla uppskov istället för att betala in kapitalskatten tidigare än du behöver.

Om du betalar skatten med sparpengar

Kalkylen visar i en beräkning vilken årlig sparränta på ett banksparande som krävs för att det ska löna sig att behålla pengarna i ett sparande istället för att använda beloppet för att betala skatten.

Lägg märke till att i detta fall har antalet år som du skulle kunna behålla uppskovet, rätt stor betydelse för utfallet. Det beror på att du får en ränta-på-ränta-effekt på ett banksparande, som innebär att den nödvändiga årliga räntesatsen blir allt lägre, desto länge tid som går innan uppskovet behöver återföras till beskattning.

Om du lånar till skattebetalningen

Kalkylen visar också vilken högsta årliga låneränta som krävs att du kan låna till för att det ska löna sig att låna för att betala skatten och inte välja uppskov istället.

Glöm inte att framtiden alltid osäker

Kalkylen gör sina beräkningar på de regler som gäller aktuellt år.

Men som vanligt när politiska beslut är inblandade finns det alltid högst osäkra faktorer.

Ingen vet exempelvis hur länge vinstskatten förblir 22 procent. Bara under de senaste ca 40 åren har den pendlat mellan max ca 80 % och som lägst 15 %.

Ingen vet heller hur länge ränta på uppskovsbelopp blir kvar eller vilken räntesats som det i en framtid kan tänkas bli på uppskovsbeloppen.

Om du tror att vinstskatterna höjs framöver och/eller att räntesatsen på uppskov kommer att stiga ger det större anledning än vad kalkylen visar att redan nu frivilligt betala skatten.

Tror du på skattesänkningar på bostadsvinster och/eller lägre räntesats på uppskoven framöver är det faktorer som förstärker chansen att vinna på att behålla uppskovet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.