Resor i näringsverksamhet m m

Avdrag för arbetsresor (resa till och från arbetet) ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet om resorna avser en sådan verksamhet. Då gäller samma regler för beräkning av avdragets storlek som vid arbetsresor inom inkomstslaget tjänst.

Avdrag för arbetsresor (resa till och från arbetet)

Belopp som anges för reseavdrag för arbetsresor flyttas vid överföring till dialogruta som finns vid fältkod R22 på N-blanketterna i deklarationsdelen av programmet

Bilavdrag: För att få dra av för bil till och från arbetet måste något av dessa krav uppfyllas:

  1. Man sparar mer än två timmar per dag på att ta bilen till jobbet istället för allmänna kommunikationsmedel och har minst fem kilometers enkel resa.
  2. Man har mer än två kilometer från hemmet till närmaste hållplats för allmänna kommunikationer.
  3. Man använder bilen i tjänsten mer än 160 dagar/år. Den som använt bilen för tjänsteresor 60-160 dagar får dra av för resa till och från jobbet för dessa dagar.

Om du använder den dialogrutan får du hjälp att beräkna rätt värde på reseavdragen. Ange den totala körsträckan per dag och hur många dagar du kör per år.

Kollektivresor: Den som inte kan göra bilavdrag får göra avdrag för resa med allmänna kommunikationsmedel om avståndet till arbetet är minst 2 km. Ange den totala årskostnaden, vanligen kostnaden för 12 månadskort.

 

Resor i tjänsten med egen bil mm.

Om du inte följer reglerna om förenklat årsbokslut behöver du inte bokföra avdrag för resor med egen bil i tjänsten utan det räcker att du gör avdragen i deklarationen. Uppgift om avdragets storlek per mil för olika år finns i programmets Informationsbank.

Noggrann journal ska föras över tjänsteresorna så att avdraget kan styrkas vid behov.

Vid överföring till NE-blanketten förs beloppet till fältkod R22 på NE-blanketten.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.