Visma Skatteprogram

Sjöinkomst

Den som har sjöinkomster kan få ett särskilt avdrag och en särskild skattereduktion.

Ange uppgifter på sidan Skatteinställningar

På sidan Skatteinställningar skriver man in hur många dagar under året som man har haft sjöinkomst från närfart respektive fjärrfart, så att programmet kan beräkna sjöinkomstavdrag och skattereduktion.

Uppgifter om antal dagar finns på kontrolluppgiften från arbetsgivaren.

På sidan Skatteinställningar visas också en sammanställning över de olika möjliga skattereduktionerna som finns och hur de kan utnyttjas i det enskilda fallet.

Sjöinkomstavdrag

Sjöinkomster tas upp som inkomst av tjänst.

Sjöinkomstavdraget får högst uppgå till 35 000 kr för närfart och högst 36 000 kr för fjärrfart. Sjöinkomstavdraget minskar den taxerade förvärvsinkomsten, men kan inte leda till underskott.

Antalet dagar med sjöinkomst framgår av kontrolluppgiften från arbetsgivaren.

Avdraget sätts ned i förhållande till antal dagar med sjöinkomst jämfört med årets 365 dagar. Om antal dagar med sjöinkomst t ex är 100 blir sjöinkomstavdraget 100/365-delar av maximalt avdrag.

Vid arbete hos flera arbetsgivare under året kan antalet dagar med sjöinkomst ibland överstiga 365. Du kan ändå skriva in uppgift om samtliga dagar, eftersom programmet vid sin beräkning i så fall automatiskt minskar antalet dagar till 365. Om både närfart och fjärrfart ingår i antalet dagar avräknar programmet i första hand dagar för närfart.

Skattereduktion för sjöinkomster

En skattereduktion för sjöinkomster kan vara högst 9 000 kr i närfart och högst 14 000 kr i fjärrfart. Även skattereduktionen beräknas i förhållande till antal dagar under året med sjöinkomst.

Skattereduktionen för sjöinkomst kan endast göras mot kommunalskatt, statlig inkomstskatt och statlig fastighetsskatt/fastighetsavgift.

Skattereduktion som inte kan utnyttjas vid skatteberäkningen det aktuella inkomståret går förlorad.

I övrigt beräknas skatten för sjömän enligt samma regler som för övriga inkomsttagare. 

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.