Skatteinställningar

På sidan Skatteinställningar har du möjlighet att komplettera eller ändra grunderna för skatteberäkningen i programmets skatteplanering och deklaration.

Fysiska personer

De flesta uppgifter som kan lämnas finns för fysiska personer, framför allt när det gäller olika skattereduktioner.

I utfällbara avsnitt kan du dessutom skriva in värden för skatteberäkning av ackumulerad inkomst, avräkning av utländsk skatt, skatteberäkning av sjöinkomster etc.

Egen inställning av kommunalskatt

På sidan Skatteinställningar kan du även göra inställningar per kolumn i programdelen Skatteplanering och per person i programdelen Deklaration. Du markerar först Egen inställning och kan sedan ändra uppgifter om kommunalskatt, kyrkoavgift etc.

Den som av någon anledning vill skriva in egna belopp för samtliga skatte- och avgiftssatser väljer alternativen Annan kommun/Annan församling, som kan markeras efter den sista kommunen (efter Övertorneå). Då ges möjlighet att skriva in egna värden i alla fält för skatte- och avgiftssatser.

Bosatt i Sverige del av året

Den som inte varit bosatt i Sverige hela året kan ange antal månader man bott i Sverige under året.

Bosättning i Sverige en del av en månad ska räknas med som en hel månad. Ändra inte markering till 12 månader om du bott i Sverige hela året.

För varje månad man inte bott i Sverige sätts grundavdraget ned med ungefär en tolftedel. Exakt nedsättning följer den tabell som Skatteverket publicerar varje år i broschyren Skatteuträkning och som finns på skatteverket.se.

Sammanställning av skattereduktioner

På sidan Skatteinställningar visas en sammanställning över de skattereduktioner som är möjliga att få. De visas uppifrån och ned i den ordning som de dras av från den beräknade skatten.

Krävs skatt som kan reduceras

Skattereduktioner styrs av regler som kan minska inkomstskatten när den först har beräknats på vanligt sätt. Men för att man ska få en skattesänkning genom en skattereduktion krävs att det beräknats någon skatt som kan reduceras. En skattereduktionen som inte kan utnyttjas ett år får inte sparas till något annat år.

De skatter som kan reduceras är kommunalskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag) ges dock enbart genom minskning av kommunalskatt.

Det är framför allt skattereduktioner för underskott av kapital liksom skattereduktion för hushållsarbete som det finns risk att man inte kan utnyttja fullt ut, eftersom de dras av sist av de större möjliga skattereduktionerna.

Sammanställningen visar om möjliga skattereduktioner utnyttjas fullt ut

I tabellen i sammanställningen ser du i kolumnen längst till vänster hur mycket skatten skulle kunna sänkas om det ges full reduktion för respektive skattereduktion.

I kolumnen i mitten visas hur stor del av maximalt möjlig skattereduktion som just nu inte kan utnyttjas, eftersom det inte finns tillräckligt hög skatt att reducera.

Längst till höger visas hur stor del av möjlig skattereduktion som just nu får utnyttjas och som kommer att sänka skatten.

Om det ser ut som om man inte ska kunna utnyttja skattereduktionerna fullt ut är det extra lönsamt att försöka öka sin inkomst. Den som exempelvis har en outnyttjad skattereduktion på 10 000 kr ett år kan samma år sälja värdepapper som ger en skattepliktig vinst på 10 000 kr, utan att behöva betala någon skatt alls eller en mycket liten skatt på den vinst man gjort. Skatten på vinsten reduceras till noll eller nära noll av den skattereduktion som tidigare inte kunde utnyttjas.

Relaterade avsnitt

Ackumulerad inkomst
Avräkning utländsk skatt
Sjöinkomst
Hushållsarbeten (rot/rut)
Skattereduktion arbetsinkomster, skatteinställningar
Skattereduktion för produktion av förnybar el

Juridiska personer

För juridiska personer kan du lämna uppgift om belopp som ska avräknas för betald utländsk skatt på inkomster som deklareras i Sverige.

I programmet finns även blankett 2706. Denna används av juridisk person för ansökan hos Skatteverket eller för begäran om omprövning/överklagande och avser nedsättning av svensk inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt (vanlig credit). Läs mer i avsnittet Blankett SKV 2706 - Skatteverkets upplysningar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.