Skatteplaneringsråd och analyser

Med hänsyn till de uppgifter som skrivs in, ger programmet råd och analyser som är skräddarsydda efter den aktuella situationen i varje alternativ. Dessa råd kallas fram via Råd-menyn. Följande typer av råd och analyser finns:

Skatteråd - Skatteplaneringsråd ges utifrån inskrivna siffror. Råd-knappen överst på sidan blinkar om något råd är aktuellt för det alternativ du just då arbetar med. Det går då att ta upp råden på bildskärmen och läsa dessa mitt under arbetet med ett alternativ. Du kan också när som helst under arbetets gång välja alternativet Utskrift och skriva ut aktuella råd. Utskriften visar aktuella råd för båda alternativen du arbetar med.

När du är klar med dina inmatningar och vill spara dessa, får du ännu en möjlighet att titta på eller skriva ut de råd som fortfarande är aktuella.

De flesta råd visar på effekter och föreslår åtgärder inom skattesystemet. En annan grupp råd ges med utgångspunkt för reglerna i pensionssystemet. Ibland kan råden vid samma inkomstförhållanden därför bli motstridiga. I dessa fall får du själv avgöra om du vill prioritera skatten eller pensionen.

Analyser - Analyser av kvar av inkomst, marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, pensionseffekter m m finns under denna rubrik. Dessa är det lämpligt att studera på bildskärmen eller efter en utskrift, när du skrivit in alla uppgifter i alternativen.

Placeringsråd - Den som har kapitalinkomster över 500 kr får här råd om hur man bäst placerar sina sparpengar.

Boråd - Här ges råd som har med bokalkylen att göra - om hur man sänker sina boendekostnader.

Relaterade avsnitt

Analyser av inkomstunderlag för sjukpenning/föräldrapenning
SGI-beräkning vid inkomst från handelsbolag

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.