Visma Skatteprogram

Skattereduktion arbetsinkomster, skatteinställningar

Skattereduktion för arbetsinkomster, det så kallade jobbskatteavdraget, beräknas normalt automatiskt av programmet.

Beräkningen utgår då ifrån att du varit bosatt i Sverige hela året.

Underlaget som beräknats av programmet visas i ett utfällbart avsnitt på sidan Skatteinställningar.

Eget underlag

Om underlaget av någon anledning inte stämmer eller om du har tillgång till uppgiften på annat sätt, kan du manuellt ändra till önskat belopp i det utfällbara avsnittet om skattereduktion för arbetsinkomster som finns på sidan Skatteinställningar.

Bosättningstid för skattereduktion

Det kan förekomma att du inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomster för 12 månader under inkomståret.

Ange i så fall det lägre antal månader för vilket programmet ska beräkna skattereduktion av arbetsinkomster. OBS: Bosättning i Sverige en del av en månad ska räknas med som en hel månad.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.