Visma Skatteprogram

Skattereduktion för produktion av förnybar el

Det finns möjlighet att få en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionen ges till både privatpersoner och företag. Skattereduktionen lämnas med ett belopp per inmatad kilowattimme upp till ett visst tak för de kilowattimmar som kan ge skattereduktion.

På sidan Skatteinställningar i programmet kan du ange uppgift om underlaget för skattereduktionen, d v s antalet under året inmatade kilowattimmar som får vara underlag för skattereduktionen.

Läs mer om reglerna i SKV425 - Skatteuträkningsbroschyren.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.