Skattereduktion

Summan av skattereduktionerna får inte överstiga summan av:

 • kommunal inkomstskatt
 • statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster (även expansionsfondskatt)
 • statlig inkomstskatt på kapitalinkomster
 • fastighetsskatt och fastighetsavgift

Detta innebär att skattereduktionerna inte får räknas av mot t ex allmän pensionsavgift, begravningsavgift eller kyrkoavgift.

Skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) får bara räknas av mot kommunal inkomstskatt. Läs mer i avsnittet Jobbskatteavdrag.

Ordningsföljd för skattereduktioner

De olika skattereduktionerna dras av från skatten i följande ordning:

 • Skattereduktion för fastighetsavgift för pensionärer
 • Skattereduktion för sjöinkomst
 • Skattereduktion för allmän pensionsavgift
 • Skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
 • Skattereduktion för underskott av kapital
 • Skattereduktion för husarbete (Rot/Rut)
 • Skattereduktion för gåvor
 • Skattereduktion för förnybar el etc

Den som inte kan utnyttja sina skattereduktioner p g a att ovannämnda skatter inte uppgår till framräknat belopp för skattereduktion kan inte utnyttja resterande del av skattereduktionerna ett annat beskattningsår.

Sammanställning av skattereduktioner

På sidan Skatteinställningar i programmet finns en sammanställning av aktuella skattereduktioner. I kolumnen Full reduktion visas vilka maximala skattereduktioner som skulle kunna utgå om det finns tillräckligt med skatt att reducera.

I kolumnen Kan inte utnyttjas visas i vilken mån som utrymme för skattereduktion inte kan utnyttjas. Finns belopp i denna kolumn är det lönsamt att försöka öka sin skatt med de belopp som står i kolumnen. Det kan exempelvis ske genom att försöka redovisa större kapitalinkomster eller minska ränteavdrag etc.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.