Visma Skatteprogram

Snabbkommandon

Så här använder du hjälpen

När du arbetar i programmet kan du för det mesta trycka på F1, välja någon hjälpknapp eller välja något val i menyn Hjälp för att starta hjälpen. Om du trycker F1 visas den hjälptext som stämmer bäst överens med det aktuella fönstret eller det aktuella fältet. För sidhjälp använder frågetecknet eller snabbval Alt+F1.

Lite om tangenter

Följande tangenter har speciella funktioner i programmet.

F1 = Hjälp, fältvis

F2 = Startsida

F3 = Föregående gren i navigeringsträdet

F4 = Nästa gren i navigeringsträdet

F5 = Översikt (planeringen), Aktieportfölj (aktiehanteraren), Blankettöversikt (deklaration)

F6 = Skatteuträkning

F7 = Sidvalsmenyn i Deklaration

F8 = Räknaren

F9 = Fältnotering

F11 = Deklarationskontroll

F12 = Används för att Markera fält

Shift + F10 = Höger musknappsmeny

Shift + F8 = Anteckningar

Shift + Ctrl - S = Sök blankett (deklaration)

Ctrl + Shift - N = Ny blankett (deklaration), Nytt värdepapper (aktiehanteraren), Ny kalkyl (kalkyldelen)

Ctrl + H = Navigeringsträd

Alt + pil vänster = Föregående läge

Alt + pil höger = Nästa läge

Ctrl + pil = I översikten kan man byta inmatningsalternativ med Ctrl + pil vänster eller höger

Alt + pil ned = Om man vill fälla ut ett avsnitt med tangentkommando

Alt+F1 = Sidhjälp

Ctrl + T = Programdelen Skatteplanering

Ctrl + K = Programdelen Kalkyler

Ctrl + A = Programdelen Aktiehanteraren

Ctrl + D = Programdelen Deklaration

Ctrl + U = Utskrift av aktuell sida

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...