Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Startsida

Startsidan är en viktig informationscentral för varje skattefil. Det är den första sidan som visas då en ny skattefil skapats och Grunduppgifter lämnats eller då man öppnar en tidigare skapad skattefil.

På Startsidan visas viktiga basuppgifter om skattefilen och därifrån kan man enkelt förflytta sig till Grunduppgifter liksom till de fyra programdelarna Skatteplanering, Kalkyler, Aktiehanteraren och Deklaration.

Basuppgifterna som visas på Startsidan uppdateras så fort du använder skattefilen. Där visas bland annat vilket datum du senast skrev in uppgifter i respektive programdel. Besked ges även om vilken programdel i skattefilen som du senast arbetade med.

Eftersom Startsidan har fått en central funktion har den fått en egen symbol i knappraden överst på skärmen.

Vill du använda tangenterna hoppar du till Startsidan med tangent F2.

Startsidan nås även via menyvalet Arbeta med - Startsida.

Genväg förenklar ytterligare

Om man skapar en genväg för en skattfil och lägger den direkt på skrivbordet i Windows, går det snabbt att ta sig till en viss del av skatteprogrammet.

Vill man exempelvis alltid på snabbaste sätt komma till Aktiehanteraren när en skattfil startas skapar man en genväg till den skattfilen och lägger den på skrivbordet.

Enklaste sättet att skapa en genväg är att leta upp aktuell skattfil via Utforskaren i Windows och sedan klicka höger musknapp och välj Skicka till/Skrivbordet. Då visas namnet på skattefilen vid ikonen som skapas på skrivbordet.

När man sedan klickar på ikonen för genvägen kommer man direkt till Startsidan och kan därifrån med ett enda knapptryck tas sig vidare till Aktiehanteraren via länken Visa senaste använda programdel.