Tjänstebil och bilkalkyl

I Bilkalkyl kan du beräkna förmånsvärde för tjänstebil, vilket kan överföras till sidan för Tjänstebil i Skatteplanering.

Du kan också jämföra de totala årskostnaderna för tjänstebil respektive privatbil. Beräkning sker både av den anställdes och arbetsgivarens kostnader. Kostnadskalkylerna jämförs.

Privatbilsägaren får besked om hur kostnaderna förändras både för honom själv och för arbetsgivaren om han byter till tjänstebil. Tjänstebilsinnehavaren kan på samma sätt se kostnadsförändringen vid byte till privatbil.

Den som driver ett eget företag får också en särskild tjänstebilsanalys. För den egna företagaren kommer kostnaden för den bil företagaren förfogar över i slutändan att belasta företaget. Besked ges som visar om tjänstebil eller privatbil ger den lägsta kostnaden i företaget med förutsättningen att privata löneuttag ska bekosta alla privata bil- eller skattekostnader.

I utökad Bilkalkyl kan en detaljerad beräkning göras av bl. a. drifts- och kapitalkostnader. Där ges även möjlighet att jämföra företagets kostnader för leasing respektive köp av tjänstebilen. Även olika situationer för moms kan ställas in liksom nedsättning av arbetsgivareavgifter, bruttolöneavdrag  etc som ska ingå i kalkylens beräkningar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.