Underskott i verksamheten

När det uppkommer ett underskott i en näringsverksamhet ska det vanligtvis rullas framåt till kommande år och kan då kvittas mot framtida vinster i näringsverksamheten.

Avdrag mot inkomst av tjänst

Några undantag finns, då underskott i näringsverksamhet redan det år det uppkommer kan kvittas mot inkomst av tjänst som ett allmänt avdrag.

Det gäller underskott som uppkommer i en nystartad aktiv näringsverksamhet under de första fem åren.

Allmänt avdrag mot inkomst av tjänst kan även göras för underskott av konstnärlig och litterär verksamhet. I det fallet finns inga tidsbegränsningar.

Avdrag mot inkomst av tjänst för underskott vid nystartad verksamhet får göras med högst 100 000 kr per år.

Den som inte med säkerhet vet att ett underskott kan kvittas mot inkomster av näringsverksamhet ett senare år, gör oftast klokt i att utnyttja möjlighet att kvitta underskottet mot tjänsteinkomster. Det gäller särskilt om underskottet kan kvittas mot tjänsteinkomster som annars beskattas med den höga marginalskatten.

Man har sedan fem år på sig att begära omprövning av årets deklaration, om det skulle bli överskott av näringsinkomst ett senare år, som man då hellre vill kvitta underskottet emot.

Använd programmets beräkningshjälp

Om du använder beräkningsbilagan Underskott i pågående näringsverksamhet kan programmet visa högsta möjliga avdrag som kan göras för underskott mot tjänst och flytta avdragsbelopp mellan olika berörda deklarationsblanketter. Bilagan håller år från år också reda på olika begränsningarna i avdragsrätten.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.