Uppdatera aktie- och fondkurser via internet

I Visma Skatteprogram har du möjlighet att uppdatera aktie- och fondkurser via internet. Det gör du antingen genom att välja Arkiv - Uppdatera - Aktie- och fondkurser via internet när du är inne i programmet eller när du befinner dig i aktieportföljen klicka på Uppdatera aktie- och fondkurser via internet.

Enligt ett avtal mellan Stockholmsbörsen och kursleverantören SIX Financial gäller följande när Visma Spcs presenterar uppdateringen av aktiekurser:

 • Dagens slutkurser för aktier är tillgängliga först efter 24:00.
 • Stockholmsbörsens “interna listtyper” Large Cap, Mid Cap och Small Cap är inte uppdelade, utan benämnas som Stockholmsbörsen.
 • Namnsättningen på aktierna är i viss mån att förändrade utifrån den data vi får från leverantören SIX Financial.

Om du får problem med valet Uppdatera via internet rekommenderar vi att du installerar senaste versionen av Microsoft Internet Explorer. Denna finns att hämta på Microsofts hemsida microsoft.com.

Antivirusprogram och brandväggar kan också hindra att börskurserna uppdateras. I ditt antivirusprogram är det filer med ändelsen *.tab som behöver släppas igenom och i din brandvägg är det programmets exe-fil ( skatt20XX.exe).

Vilka kurser kan programmet uppdatera?

När du väljer Ny i aktiehanteraren får du upp dialogrutan Nytt värdepapper. Det är endast aktie- och fondkurser på de värdepapper som du har hämtat från denna lista som kan uppdateras.

I värdepapperslistan finns förutom aktier på Large Cap, Mid Cap och Small Cap, dessutom aktier på NGM-listan, och Aktietorget. I listan kan du även välja mellan de flesta aktie-, ränte- och blandfonder. Unit-link fonder finns dock inte med i listan.

Uppdatering av aktiekurser sker i samarbete med SIX. Kurserna uppdateras dagligen med slutkurser efter börsens stängning.

Fondkurserna sammanställs av Morningstar och uppdateras varje dag. Det finns dock ett antal fonder som släpar efter ytterligare några dagar. Detta beror på att vissa fondbolag inte skickat in ny kursinformation till Morningstar.

Observera även att fondlistan innehåller de vanligaste fonderna som är öppna för svenska småsparare. Det finns således många fonder som inte finns kurslistan för fonder. Hur urvalet görs, bestäms av vår fondleverantör Morningstar (morningstar.se).

Visma Spcs och Visma Spcs uppgiftslämnare friskriver sig från ansvar för krav grundade på förseningar eller avbrott i tillgängligheten till Visma Spcs kursinformationstjänster samt krav grundade på felaktiga eller missvisande uppgifter i kursinformationen.

Uppdatera aktie- och fondkurser

 1. Gå till Arkiv - Uppdatera - Aktie- och fondkurser via internet.
 2. Du kan även uppdatera aktie- och fondkurser direkt i aktieportföljen genom att klicka på Uppdatera aktie- och fondkurser via internet. Om du inte är ansluten till internet får du en fråga om att ansluta dig.

  Här får du information om vilken tidpunkt aktiekurser från OM:s listor och NGM-listan har hämtats hem. Du kan även se vilket datum som gäller för fondkurserna. Vissa fonder släpar efter ytterligare några dagar.

  På dessa fonder visas ett datum inom parantes i kolumnen Typ i dialogrutan Nytt värdepapper. Dialogrutan Uppdatering av aktie- och fondkurser via internet ser något annorlunda ut om du gör uppdateringen direkt i programmets aktiehanterare.

 3. Välj Till Aktiehanteraren….
 4. Nu får du en fråga om portföljen ska uppdateras med den senaste kursinformationen.

 5. Klicka på Ja.

Om du väljer Stäng i ovanstående bild kommer du tillbaka till det fönster som du hade uppe när du valde att uppdatera aktie- och fondkurser.

Nästa gång du går in aktiehanteraren kommer du få frågan om portföljen ska uppdateras med senaste kursinformation. Väljer du att uppdatera aktie- och fondkurser direkt i programmets aktiehanterare uppdateras portföljen på en gång.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.