Visma Skatteprogram

Uppdatera vissa programfiler via internet

Uppdatering av hela programmet gör du via Visma Spcs hemsida.

Nedanstående mindre delar av programmet kan uppdateras direkt från programmet via menyvalet Arkiv - Uppdatera:

  • Aktie- och fondkurser via internet.
  • Kommunalskattesatser via internet.
  • Nybilspriser och miljöbilar via internet.
  • Statslåne- och basräntan via internet.

Aktie- och fondkurser via Aktiehanteraren

Möjligheten att uppdatera aktiekurser via internet kan du också välja direkt från Aktiehanteraren programmet.

Aktiekurserna uppdateras dagligen med slutkurser efter börsens stängning. Fondkurserna uppdateras i samarbete med Morningstar.

Ansvarsbegränsning och friskrivning

Visma Spcs och Visma Spcs uppgiftslämnare friskriver sig från ansvar för krav grundande på förseningar eller avbrott i tillgängligheten till Visma Spcs kursinformationstjänster samt krav grundande på felaktiga eller missvisande uppgifter i kursinformationen.

Allmänt om internetuppkoppling i Skatteprogrammet

Skatteprogrammet använder den systemfunktion för internet som har tillkommit i senare versioner av Windows.

Detta innebär att du kan använda Uppdatera via internet även om du använder en annan webbläsare i normala fall. Det är endast dessa systemfunktioner som programmet behöver.

Om du får problem med valet Uppdatera via internet rekommenderar vi att du installerar senaste versionen av Microsoft Internet Explorer. Denna finns att hämta på Microsofts hemsida.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...