Utskriftsinställningar

Marginalerna kan justeras i höjd- och sidled vid utskrift av blanketter och det finns även möjlighet att anpassa utskriften till skrivarens skrivbara yta.

Blankettutskrift

Anpassa utskrift på tryckt blankett

Med tryckt blankett avses Skatteverkets tryckta blanketter. Tanken är att man placerar en tryckt blankett i skrivaren och att endast belopp och inmatade uppgifter skrivs ut.

För att uppgifterna ska skrivas ut på korrekt plats bör du kontrollera att skrivarens marginaler, inmatning sker på det sätt som skatteprogrammet är inställt för.

Använd knappen Kalibrera för att skriva ut en testsida och göra eventuella inställningar i sid-/höjdled.

Anpassa utskrift på tomt papper

Dessa inställningar gäller för utskrift på tomt papper, d.v.s. när programmet ska skriva ut all information med linjer, ramar, belopp osv.

Via automatisk justering kan du kan anpassa utskriften till skrivarens skrivbara yta. Då anpassas utskriften automatiskt efter aktuell skrivare.

Inställningen för vänstermarginal gör att vänstermarginalen blir samma på alla utskrivna sidor.

Programmets standardinställning för vänstermarginal är 15 mm. Ändra efter behov.

Kom ihåg att du kan kombinera vänstermarginalinställningen med inställning för automatisk justering. Detta är ofta bra i de fall inte hela utskriften får plats på pappret.

Skriver du ut dubbelsidigt i skrivare som klarar en sådan utskrift, används dock inte inställningen med samma vänstermarginal på båda sidorna, utan utskriften anpassas så att den blir helt lik Skatteverkets tryckta blanketter.

Om inte den automatiska justeringen fungerar på ett tillfredställande sätt kan man t ex använda inställningen för att förminska utskriften. Ofta räcker det då att ändra inställningen till 95%.

Om du vill anpassa utskriften (på tomt papper) efter pappret markerar du rutan Automatisk justering av storlek och placering beroende på vald skrivare. Då anpassas utskriften automatiskt efter aktuell skrivare.

Datum då blanketten fylls i

Högst upp på första sidan av de flesta deklarationsblanketter finns ett utrymme för uppgift om datum då blanketten fylls i. Denna uppgift använder Skatteverket när flera olika pappersutskrifter av samma deklarationsblankett lämnas in till Skatteverket under samma deklarationsperiod, för att klarlägga vilken blankett som är den giltiga, dvs vilken blankett som är den sist upprättade.

När deklarationsuppgifter lämnas till Skatteverket på elektronisk väg används inte datumet på blanketten överhuvudtaget, eftersom Skatteverket automatiskt registrerar datum då en elektronisk uppgift tas emot. Du som lämnar alla deklarationer via Skatteverkets filöverföringstjänst etc behöver alltså aldrig bry dig om uppgiften om datum.

I programmet kan du under Arkiv - Utskriftsinställningar markera att programmet i det aktuella fältet alltid ska skriva ut dagens datum för den dag då en utskrift av blanketten sker.

Om du i fältet för datum manuellt har skrivit in ett eget datum kommer detta datum alltid att användas vid utskrift, oavsett vilken inställning du har i Utskriftsinställningar.

Marginalinställning per blankett

Via knappen Marginalinställning kan du göra individuella inställningar för respektive blankett och blankettsida.

Typsnitt

Här kan du ställa in teckensnitt för dina utskrifter, exempelvis välja det feta typsnittet Arial Black. Du har även möjlighet att ändra teckenstorlek.

Övriga utskrifter

Denna flik behandlar alla andra utskrifter än just blanketter. Det kan t ex vara analyser, kalkyler, listor i aktiehanteraren o.s.v.

När du gör utskrift av exempelvis skatteuträkningar kan du välja att lägga in ditt eget företagsnamn i sidfoten på utskriften och även utskriftsdag och klockslag. Detta gäller dock inte för Skatteverkets blanketter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.