Visma Skatteprogram

Välj alternativ och inkomstår

Här kan du bestämma hur många alternativ som ska visas och vilka inkomstår dessa ska omfatta. Programmets grundförslag är visning av en kolumn per inkomstår och person i översikten.

Du kan välja vilka år och vilka alternativ som ska visas. Du kan välja att enbart visa ett alternativ per person.

Högst fyra kolumner kan visas vilket ger följande maximala möjligheter:

  • En person: Ett alternativ för respektive år kan jämföras med ett annat alternativ för
    respektive år.
  • Två personer: Ett alternativ per person för respektive år kan jämföras.

Relaterade avsnitt

Översikt Skatteplanering
Skatteuträkning
Kvarskatt och överskott på skattekontot

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...