Hur fungerar integrationen till Visma Administration/Visma Fakturering?

Visma Tid Pro fungerar som ett webbaserat försystem till Visma Administration/Visma Fakturering, där de anställda bland annat kan rapportera tid och arbeta med kunder och projekt.

När du integrerar med Visma Administration/Visma Fakturering skickar du först relevanta kunder, artiklar och eventuella resultatenheter och projekt till Visma Tid Pro. Det gör du via kommandot Skicka till Visma Tid Pro i Visma Administration/Visma Fakturering. På så sätt får du in uppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Pro. I Visma Tid Pro arbetar du sedan med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlagen som du sedan läser in i Visma Administration/Visma Fakturering för fakturering.

Läs mer i avsnittet Integration mot Visma Administration/Visma Fakturering.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.