Artiklar & priser

Artiklar

I programmet finns det ett antal systemartiklar som ligger med från början. Dessa artiklar kan inte tas bort. Artiklar som du använder ofta kan du markera som favoriter. Det gör du genom att klicka på stjärnan längst till vänster på artikelraden. När du sedan väljer artiklar på ditt projekt eller registrerar din tid kan du filtrera på dina favoriter.

Vill du veta mer om de olika begreppen artikel, tidkod och aktivitet kan du läsa mer i avsnitten Vad är en artikel? och Vad är en tidkod eller aktivitet?.

Arbeta med priser

Priset som du sätter i artikelregistret för tid, material, resor etc fungerar som grundpris mot kund om inget annat angetts på projektet. Om du har varierande priser beroende på kund eller uppdrag kan du lägga upp olika prislistor utöver din grundprislista/artikellista och sedan välja vilken som ska gälla på dina olika kontakter och ordrar.

På projektet har du möjlighet att frångå grundpriset och istället ange unika priser för just det aktuella projektet. Detta kan du till exempel göra genom att sätta ett fastpris för hela uppdraget eller ange ett projektunikt löpande timpris. Du kan även sätta ett projektunikt pris per användare eller aktivitet. Läs mer i avsnittet Skapa prislista.

Användare som har licensen Standard och Total kan se priser i programmet. Användare med licensen Light och Basic kan inte se några priser alls.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.