Etiketter

Här skapar du etiketter som du sedan kan använda för att sortera och göra urval i programmet. Du kan skapa etiketter för användare, uppgifter, kontakter, affärsmöjligheter, projekt eller samlingsprojekt.

Gör så här för att skapa en etikett:

  1. Välj Inställningar.
  2. Välj antingen Användare, Uppgifter, Kontakter, Affärsmöjligheter, Projekt eller Samlingsprojekt.
  3. Välj Etiketter.
  4. Klicka på Lägg till etikett.
  5. Namnge din ettikett och välj en färg.
  6. Klicka på Spara.