Integration med Visma Administration/Visma Fakturering

Integrationen fungerar från och med version 2018.7 av Visma Administration/Visma Fakturering.

Att integrera Visma Tid Pro med Visma Administration innebär att Visma Tid Pro används som ett försystem till Visma Administration. Det är i Visma Tid Pro som de anställda registrerar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen kan du sedan läsa in i Visma Administration, antingen som fakturor eller ordrar (Administration 1000/2000). Möjligheten att läsa in underlag som ordrar gör att du löpande kan uppdatera ditt Visma Administration med uppgifter från Visma Tid Pro, till exempel för att få kontroll över disponibelt antal i lager. Visma Administration används sedan för att vidarefakturera dina uppdrag till slutkund.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Pro kan du föra över relevanta kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma Administration. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Pro.

Inställningar för integrationen

  1. Kontrollera att du har samma organisationsnummer angivet i Visma Tid Pro som i Visma Administration/Visma Fakturering. I Visma Tid Pro hittar du det under Inställningar - Generellt - Företagsinställningar och i Visma Administration/Visma Fakturering hittar du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag.
  2. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering och välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.
  3. Markera Visma Tid Smart/Pro.
  4. Fyll i de inloggningsuppgifter du har till Visma Tid Pro och klicka på Aktivera.

Om du har flera företag i Visma Tid Pro visas en dialogruta där du får välja vilket företag i Visma Tid Pro som du ska integrera mot.

Om du är byrå och har partnerportalen så är det din kunds inloggningsuppgifter till Visma Tid Pro som du ska ange i Visma Administration när integrationen ska startas.

  1. Ange om du vill få en automatisk påminnelse när det finns underlag från Visma Tid Pro att läsa in till Visma Administration/Visma Fakturering.

Sökvägen är förifylld och bör inte ändras.

  1. Markera om du vill läsa in underlag från Visma Tid Pro som Faktura eller Order (detta val visas endast om du integrerar med Visma Administration 1000/2000).

Relaterade avsnitt