Integration mot Visma eEkonomi

Att integrera Visma Tid Pro med Visma eEkonomi innebär att Visma Tid Pro används som ett försystem till Visma eEkonomi. Det är i Visma Tid Pro som de anställda rapporterar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen synkroniseras sedan automatiskt med Visma eEkonomi så att du kan fakturera därifrån.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Pro kan du föra över kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma eEkonomi. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Pro.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.