Integration med Visma eEkonomi

Att integrera Visma Tid Pro med Visma eEkonomi innebär att Visma Tid Pro används som ett försystem till Visma eEkonomi. Det är i Visma Tid Pro som de anställda registrerar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer och skapar fakturaunderlag som sedan förs över till Visma eEkonomi där de sparas som utkast.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Pro kan du föra över kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma eEkonomi. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Pro.

Inställningar för integrationen

  1. Skapa ett konto i Visma Tid Pro.
  2. Välj ikonen för Inställningar uppe till höger.
  3. Välj Integrationer - Ekonomisystem.
  4. Välj Visma eEkonomi som ditt ekonomiprogram.
  5. Klicka på Logga in i Visma och ge Visma Tid Pro åtkomst.
  6. Ange dina inloggningsuppgifter till Visma eEkonomi och välj det företag som ska vara integrerat med Visma Tid Pro.
  7. Klicka på Spara koppling.

Nu har du kopplat ihop ditt Visma Tid Pro med ditt Visma eEkonomi.

  1. Markera Skapa automatiskt ett bokföringsprojekt för varje projekt om du vill att det automatiskt ska skapas ett bokföringsprojekt i Visma eEkonomi så fort du lägger upp ett nytt projekt i Visma Tid Pro. Bokföringsprojektet skapas med projektnummer och projektnamn och datumet sätts till den dag som projektet skapades.

  2. Välj Spara inställningar.

Läs mer om hur du för över uppgifter till och från Visma Tid Pro.

Relaterade avsnitt