Importera kontakt

Om du har en integration med Visma eEkonomi kan du importera dina befintliga kunder från Visma eEkonomi till Visma Tid Pro.

  1. Välj Inställningar - Kontakter - Importera kontakter.
  2. Klicka på Importera kontakter.
  3. Klicka på Importera kontakter från Visma eEkonomi.

Efter att importen av befintliga kunder är gjord så bör nya kontakter läggas upp i Visma Tid Pro eftersom de synkroniseras över till ekonomiprogrammet i samband med att du för över ett fakturaunderlag.

Om du redan har skapat kunder i Visma Tid Pro, som egentligen är samma kunder som du har i Visma eEkonomi, kan du använda funktionen Uppdatera kundnummer från Visma eEkonomi.

Om du har integration med Visma Administration/Visma Fakturering skickar du befintliga kunder till Visma Tid Pro inifrån Visma Administration/Visma Fakturering. Läs mer i avsnittet Skicka till Visma Tid Pro i programhjälpen för Visma Administration.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.