Projektekonomi

Under Inställningar - Projekt - Projektekonomi kan du skapa och redigera kalkylposter. Det är endast den som är administratör som kan lägga upp nya kalkylposter. Använder du dig av kalkylposter har du även möjlighet att ange en budget per kalkylpost på respektive projekt.

Kalkylposter kan du använda för att få en ekonomisk uppföljning anpassad till din verksamhet. Du kan gruppera de artikeltyper som finns idag till en och samma kalkylpost. På så sätt får du färre poster i din budget. Du kan också koppla varje kalkylpost till en enskild artikeltyp.

För varje kalkylpost kan du ange ett bokföringskonto. På så sätt kan du importera de bokförda värdena och se det direkt på dina projekt. För att hämta de bokförda värdena från ditt ekonomiprogram väljer du Importera bokföring (Visma eEkonomi) eller Importera bokföring via sie-fil (Visma Administration).

Vill du att dina bokförda värden ska synas under Projekt, fliken Ekonomi markerar du Visa bokförda värden i projekten, så kommer kolumnen Bokfört att läggas till där.

De kalkylposter som har en markering för Visa som standard kommer att visas på alla projekt under Projekt, fliken Ekonomi. De kalkylposter som inte har en markering i den här rutan visas inte på samtliga projekt, däremot kan du välja in dem när du skapar din budget för projektet.

Till höger finns kolumnen Avser artikeltyp. När du klickar på ikonen till höger om kolumnrubriken, kan du välja vilka av dina egna kalkylposter som ska kopplas till vilken artikel i programmet. Alla artikeltyper måste vara kopplade till en kalkylpost. En kalkylpost kan däremot ha flera artikeltyper kopplade till sig om det är så att du vill gruppera flera artiklar under samma kalkylpost. Det kan till exempel vara bra om du inte har behov av att se allt uppdelat per artikel.

Du kan även skapa kalkylposter som inte har någon koppling till en artikeltyp, detta för att kunna följa upp sådant som inte finns som artiklar i programmet. Du kan till exempel dela upp dina leverantörsinköp på olika kalkylposter, inte bara på en post som heter Leverantörsfakturor.

På raden för Övriga intäkter respektive Övriga kostnader läggs alla intäkter/kostnader för artikeltyper som inte är kopplade till någon kalkylpost. Om du importerar bokförda värden från ekonomiprogrammet kommer intäkter/kostnader från intäktskonton/kostnadskonton, som inte kopplats mot andra kalkylposter, att läggas under denna post. Du kan även lägga till en kalkylpost för kostnader utan att välja någon artikeltyp. Denna kan du sedan plocka upp på leverantörsfakturan som du registrerar/ importerar till Visma Tid Pro.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.