Skapa aktivitet

1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Aktiviteter.

2. Klicka på Lägg till aktivitet.

3. Namnge aktiviteten.

4. Markera om aktiviteten avser maskintid.

Om du arbetar med maskiner, fordon eller annan utrustning och har lagt upp dessa som artiklar för debitering av driftkostnaden kan du kombinera maskin-artiklarna med en aktivitet som beskriver själva arbetsmomentet. Om du markerar Maskintid på aktiviteten blir det tvingande för användaren att välja vilken maskin/utrustning de använt när de registrerar tid på aktiviteten.

5. Ange eventuell tidsartikel och/eller tidskod.

Om du vill att en aktivitet ska hänga ihop med en särskild artikel eller tidskod, utan att användaren ska behöva ändra detta i tidsregistreringen manuellt, ställer du in det på aktiviteten.

6. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.