Aktivitet

En aktivitet är den typ av arbete som utförs, exempelvis olika arbetsmoment som beskrivs på fakturaunderlaget mot kunden.

Du kan registrera en eller flera aktiviteter under en arbetsdag. De aktiviteter du skapar kommer att vara tillgängliga för alla användare och mot alla ordrar.

På ett projekt kan du ställa in prissättning per aktivitet. Annars är det tidsartikelns grundpris som gäller olika aktiviteter/arbetsmoment. Om du har flera tidsartiklar kan du göra inställningar på aktiviteten om den ska kopplas till en viss tidsartikel med ett särskilt grundpris.

Läs mer om inställningar du kan göra på aktiviteten i avsnittet Skapa aktivitet.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.