Ange lönekoder

För att kopplingen mellan Visma Tid Pro och Visma Lön ska fungera när du registrerar tid, måste du ange lönekoder i Visma Tid Pro. De koderna gör att när tidrapporterna ska föras över via fil till Visma Lön omvandlas de lönekoderna till lönearter.

I Visma Lön kallas de koderna för Tidkoder och Utläggskoder. Du kan se hela listan i löneprogrammet under Arkiv - Inställningar-Företagsinställningar - Integrationer.

Läs mer i hjälpen för Visma Lön hur du registrerar/ändrar tidkoder i avsnittet Registrera/ändra tidkod.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.