Schema

Under Schema skapar du de scheman som ska gälla för dina användare. En användare kan bara vara knuten till ett schema. Du kopplar en användare till ett schema vid fältet Schema under Inställningar - Generellt - Licenser & användare.

Om du ska byta schema på en användare ska du se till att alla rapporterade tider på det gamla schemat är attesterade innan du byter. När du byter schema gäller det bara för ännu ej attesterade och nya tidregistreringar.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.