Skapa utläggskategori

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Utlägg.
  2. Klicka på Lägg till utläggskategori.
  3. Ange det konto som utlägget ska bokföras mot.
  4. Namnge utläggskategorin och en eventuell beskrvning.
  5. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.