Skapa utläggskategori

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Utlägg.
  2. Klicka på Lägg till utläggskategori.
  3. Ange det konto som utlägget ska bokföras mot.
  4. Namnge utläggskategorin och en eventuell beskrvning.
  5. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.