Utläggskategori

När ett utlägg registreras ska typ av utlägg anges. Du väljer då bland de utläggskategorier som finns upplagda. Som standard finns kategorierna: Resekostnader, Extern representation, Kontorsmaterial, Intern representation och Övriga personalkostnader.

Med inställningen Föreslå samma momsbelopp i fältet för avdragsgill moms på utläggen Intern representation och Extern representationinnebär att du slipper dubbelregistrera momsen.

Du kan även välja hur momsen ska hanteras vid registrering av ett kvitto. Väj mellan Inköp inom Sverige, Inköp inom EU och Inköp utanför EU. Både inköp inom och utanför EU kommer hanteras med omvänd skattskyldighet och föreslagen momssats behöver inte anges.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.